пазар нова сграда 2018

Одобриха модернизиране на пазар „Рибката“ и нови павилиони на Централния пазар

В програмата на развитие на „Общински пазари“ ЕООД за 2018 г. са заложени и двете инвестиции:
– модернизация на пазар „Рибката“ в кв. Здравец Изток: остъкляване на южната и източна фасада; подновяване и боядисване на останалите фасади; подмяна на старите дограми с нови; подмяна на окачен таван; поставяне на нова тротоарна настилка; разполагане на 12 броя нови търговски маси, на мястото на съществуващите. Предвидените подобрения ще спестят значителни средства на наемателите за отопление и охлаждане на помещенията, както и целогодишна работа, без да се излага земеделската продукция на неблагоприятните условия през летните и зимни месеци. Ремонтът на стойност 70 000 лв. ще се извърши със собствени финансови средства на дружеството.

– изграждане на нови павилиони (на мястото на съществуващи такива) на Централен общински пазар, разположени непосредствено до обновената през 2018г. група 18. Изработен е технически проект и документация. Стойността на предвиденото изграждане е 20 000 лв. и ще се извърши със собствени финансови средства на дружеството.

С реализирането на тези инвестиционни проекти ще завърши поетапната програма на облика на стопанисваните пазари и те ще станат още по-приветливо, по-приятно и конкурентноспособно място за развиване на търговия, а за клиентите на пазарите – нови стоки и услуги, и удоволствие за пазаруване.

Днес Общинският съвет даде своето съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със собствени средства да извърши:

– модернизация на пазар „Рибката“ в кв. Здравец Изток на стойност 70 000 лв.
– изграждане на нови павилиони, на мястото на съществуващи такива, на Централен общински пазар, на стойност 20 000 лв.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня