вик русе лого

Одобриха увеличението на цената на питейната вода в Русе от 1 януари

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри вчера увеличение цената на питейната вода в Русе от 1 януари в размер на близо 7 %.

Вчера в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2018 г. на „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и т. 51 – 52 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.

С Решение No БП -Ц-10 от 26.07.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за периода 2017 – 2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2017 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2018 – 2021 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2018 г. както следва:
E2018 = 0,056 %

Сподели: