станев пътна полиция русе 1

ОД на МВР – Русе започва традиционните акции на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ и „Безопасно лято“

С цел подобряване на безопасността на движението и ограничаване на травматизма през летните месеци и тази година е предвидено изпълнението на национални кампании на МВР. Това са акциите „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ и „Безопасно лято“.

Традиционната акция на полицията  „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ е в ход и ще продължи до края на месец август. Целта й е по време на лятна ваканция да се обезпечи сигурността на децата като различни участници в движението. До края на юни, както и през месеците юли и август от ОДМВР-Русе е създадена организация за провеждането на специализирани полицейски операции, които ще са насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.
При проверките ще се следи за положението на предпазния колан и ще се взима отношение във всички установени случаи на заключване (закопчаване) на колана, без еластичната му част (лентата) да преминава пред тялото на водача или пътника, оставайки зад гърба му.

При установяване на водачи на велосипеди (над 12 г.), които управляват ППС по тротоари или пешеходни пътеки, както и при други установени нарушения на ЗДвП от деца, ще се прилага ЗДвП при спазване разпоредбите на чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания.
Създадена е организация за взаимодействие с органите на „Автомобилна администрация“, РУО и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци.

Ще се извършват инструктажи на водачите и ще се проверява за недопускане управлението на автобуси от употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Ще бъдат извършвани проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките ще бъдат координирани между органите на различните институции.

Чрез полицейските и младши полицейските инспектори в малките населени места ще се проверяват собствениците на мотопеди и ще се съставят полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни, в т.ч. на малолетни или непълнолетни лица. След издаването на разпореждане по чл. 64 от ЗМВР при установяване предоставяне на МПС на неправоспособни водачи, спрямо собствениците ще се предприемат мерки съгласно ЗДвП. Мерките ще се прилагат и по отношение на собственици на мотоциклети, автомобили, трактори или други МПС, за които е известно, че предоставят управлението на МПС на неправоспособни, малолетни или непълнолетни лица. Законът за движението по пътищата ще се прилага и спрямо неправоспособните непълнолетни, навършили 16 години, установени да управляват МПС. В случаите, при които възпитателните мерки, наложени по ЗБППМН, не са постигнали целения възпитателен ефект и непълнолетният нарушител повторно е установен да управлява МПС, ще се издава и връчва наказателно постановление, с цел недопускане на пътни инциденти по вина на деца-водачи.

До 15.09.2024 г. ще се проведе и традиционната акция на полицията „Безопасно лято“. В този период в дните петък и събота от 14,00 ч. до 21,00 ч. и според интензивността на трафика ще се организира подпомагане на движението на входовете и изходите на големите населени места  и подходите към курортните комплекси.

В съботните дни, след 23,00 ч. в малките населени места ще се организират контролни проверки за ограничаване управлението на превозни средства, след употреба на алкохол, от неправоспособни водачи и с над допустимата скорост. При установяване на водач или пътник с невръчени електронни фишове ще се предприемат действия по връчването им.

Сподели: