телефонни измами

ОД на МВР – Русе: Не се поддавайте на телефонни измами!

През последните дни в полицията са постъпили сигнали от граждани за получени от тях телефонни обаждания от неизвестни лица, които са се опитали да ги въвлекат в телефонни измами. Хубавото е, че гражданите все по-често разпознават престъпните намерения, преустановяват комуникацията с извършителите, не стават тяхна жертва и търсят съдействие от органите на реда на тел. 112. 

За да могат и други хора да се предпазят от подобни престъпни намерения, експертите отново напомнят основните правила на поведение, ако хората попаднат в подобна ситуация, както и най-разпространените сценарии за извършване на телефонни измами. 

Органите на реда апелират към всички да бъдат по-бдителни. Както знаем най-често жертви на подобни схеми стават възрастните хора, затова е необходимо и техните близки често да им припомнят правилата, които трябва да се спазват в подобна ситуация.

ВНИМАНИЕ – ИЗМАМИ

МВР препоръчва:    Не давайте пари /ценности/, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

Съвети към гражданите:

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н. ;
Не се доверявайте на непознати хора;
Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона;
Опитайте да запазите самообладание при получаване на обаждане от човек, който се представя за Ваш роднина, изпаднал в беда; лекар; служител на полицията или на друга институция;
Ако имате съмнение, че на телефона е Ваш близък, първо опитайте да се свържете с него чрез свой съсед или познат, по възможност от телефон, различен от този, на който сте получили обаждането;
В случай на обаждане, в което някой се представя за Ваш близък, е добре да му зададете въпрос, отговора на който не би трябвало да е известен на непознати – например рождена дата, населено място и т.н.;
Същото се опитайте да направите, ако се представя за служител или лекар – задайте контролни въпроси, поискайте координати за обратна връзка, обяснете, че ще попитате в съответната институция, ще се обадите на тел. 112 и т.н.
Ако измамниците изискват да не затваряте телефона, намерете начин, чрез съседите или чрез мобилен телефон, да се обадите на 112 (избира се безплатно) или опитайте веднага да се свържете с Вашите близки, за които се твърди, че са пострадали.

В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или директно в подразделение на полицията.

ПОПУЛЯРНИ СЦЕНАРИИ:

Матрицата при телефонните измами е една – по телефона се искат пари и/или ценности, но схемите са различни. 

В някои от случаите измамниците успешно използват желанието на хората да бъдат изрядни към институциите или да им съдействат, в други се възползват от страха и несигурността им, съобщавайки им за пътен инцидент с техен роднина, за пострадал или болен близък, който се нуждае от спешна помощ, че могат да станат жертва на престъпление и други ситуации.

Не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни! 

Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по какъвто и да било повод!

Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на денонощието.

Една от последните прилагани схеми за телефонна измама, добиваща популярност в страната, от началото на тази година е следната:

Извършителят набира последователни абонатни стационарни телефонни номера. При реализирано свързване, телефонните разговори започват, като извършителят се представя за служител на електроразпределително дружество или на ВиК. Разяснява на жертвата, че има проблем с инсталацията и се налага да бъдат подменени различни резервни части. Или пък, че има проблеми със заплащането на месечните сметки. Тази схема не започва с искане на парични средства, а целта е да се създаде впечатление, че обаждането е измамливо. Когато жертвата се убеждава, че обаждането не съдържа действителни факти, преустановява връзката. Малко по-късно извършителят отново се обажда на същия номер и стартира разговора с обяснението, че човекът евентуално е набелязан от измамници. След това сценарият продължава по познатата схема – с полицейската акция за залавяне на телефонни измамници: Провежда множество телефонни разговори, като при някои с подправен глас развива измамлива схема пред пострадалия – представя се за близък роднина пострадал при злополуки, с груб тон отправя заплахи за постигане на шоково състояние у жертвата и др. По този начин извършителят постига една сравнително достоверна представа у жертвата, че е реален полицейски служител. Също така през голяма част от времето на провеждане на телефонните разговори, мнимия полицай въвежда в заблуждение пострадалия, че е необходимо съдействието му, като предостави крупна сума пари и ценности, които да бъдат като примамка за „измамниците“. След като успешно жертвата е въведена в заблуждение и предостави свое имущество под формата на парични средства, извършителя чрез провеждане на отделни телефонни разговори изпраща на конкретното място предварително уговорено трето лице /куриер, муле /, за вземане на имотната облага. Ако по време на разговорите жертвата заяви, че разполага с допълнителни парични средства в лична сметка в банкова институция, извършителя дава указания за тяхното изтегляне и предоставяне за „целите на полицейската акция“.

Повече подробности и за други прилагани престъпни схеми за телефонни измами можете да прочетете в прикачения документ – Използвани схеми за телефонни измами. 

Сподели: