документи лична карта

ОД на МВР – Русе предостави актуална информация за улеснение на гражданите при издаване на български лични документи

Български граждани с постоянен адрес на територията на Област Русе могат да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко звено на „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе: в гр. Русе – в сградата на областната дирекция на бул. Ген. Скобелев 49 и в Центъра за административни услуги в жк „Дружба“, бл. 4, както и във всички районни управления в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово.

Ново работно време

Предвид очакваното по-голямо натоварване в работата през летните месеци, както и за осигуряване на по-голямо удобство за гражданите, е въведено удължено работно време за служителите в сектор „БДС“ в областната дирекция и в Центъра за административно обслужване/ЦАО/ „Дружба“. Те започват работа в 08:00 часа и извършват услуги за граждани до 18:30 часа, всеки делничен работен ден.

Припомняме:

Административното обслужване в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Русе /в сградата на ОДМВР и в ЦАО/ се осъществява след предварително записан час на телефонен номер 082/882 288.

Електронно заявление

Чрез портала за електронни административни услуги: https://e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път. Услугата се изпълнява като обикновена със срок на изпълнение до 30 дни от заплащане на дължимата такса.

Повече информация за работно време, контакти, локация, тарифи и всички други въпроси, свързани с издаването на документи, ще намерите в линовете:

Български документи за самоличност / ОДМВР – Русе.

Издаване на лична карта на български граждани

Сподели: