ОД на МВР – Русе с мерки за сигурността, организацията на движението и пътната безопасност в региона в периода 20 - 23 септември

ОД на МВР – Русе с мерки за сигурността, организацията на движението и пътната безопасност в региона в периода 20 – 23 септември

ОДМВР – Русе предприема поредица от допълнителни организационни и превантивни мерки за обезпечаване на сигурността, обществения ред, организацията на движението и пътната безопасност в региона, в периода 20 – 23 септември, във връзка с честването на националния празник на 22 септември – Деня на независимостта на България и свързаните с него почивни дни. Това обявиха на брифинг днес старши комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР – Русе и ст. инспектор Стилиян Станев, началник група всектор „Пътна полиция“ – Русе.

Ст. Комисар Атанасов заяви, че създадената от ОДМВР – Русе организация е в три основни направления: охрана на обществения ред във връзка с празничните събития; противодействие на престъпленията, най-вече свързани със собствеността на гражданите, тъй като се очаква от една страна голямо струпване на хора на обществени места, които могат да станат обект на джебчийски и други кражби, а от друга отсъствието от домовете на гражданите, които ще използват почивните дни за да пребивават в други населени или курортни места, е предпоставка жилищата им да станат обект на посегателства; третото направление е с цел намаляване на нарушенията на ЗДвП и ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. По отношение на охраната на обществения ред началниците на районни управления са осъществили контакти с местната власт и са уточнили местата, където ще има обществени мероприятия и са предприети действия по тяхната охрана. За противодействие на престъпленията е създадена организация за получаване на сигнали за евентуални подготвяни закононарушения и тяхното предотвратяване от една страна, а от друга е засилено наблюдението над рисковите групи, извършващи такива деяния.

Във връзка с третото направление от предприетите от ОДМВР – Русе мерки, ст. инспектор Станев обясни, че по време на националния празник и свързаните с него почивни дни се очаква значително увеличение в интензивността на движението по основните и второстепенни пътища на територията на областната дирекция, образуване на колони във върховите часове на отпътуване и прибиране на гражданите към населените места, и нарастване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия. Затова в дните от 20 до 23 септември ще се предприемат превантивни мерки за ограничаване предпоставките за пътни злополуки – респектиране на грубите нарушители, изваждане от движението на неправоспособни, употребили алкохол или наркотици водачи, както и мерки за по-добра пропускателна способност и недопускане на задръствания.

Той допълни, че при изготвянето на разстановката на  състава ще се акцентира върху активно присъствие и контрол на движениетопо време на най-високата му интензивност: на  20.09.2019 г. /от 14.00 до 20.00 ч/; 21.09.2019г.  /от 10.00 до  18.00 ч/; 22.09.2019г.  / от 10,00 до 18,00ч. и 23.09.2019г.  /от  14.00 до  20.00 ч/, като основно контролът ще се осъществява по път І-5 / Русе – Бяла, I-2 / Русе-Разград, както и по второкласните пътища в областта. Присъствието на пътя на контролния състав ще е демонстративно, като ще бъдат обхванати най-натоварените и конфликтни участъци.

Създадена е и организация за взаимодействие с териториалните структури на АПИ за съгласуване и въвеждане на временна организация на движението и стриктен контрол по ограничение на движението по участъците от републиканската пътна мрежа на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника в първия предпразничен /20.09.2019г./ и последния празничен ден /23.09.2019г./ съгласно заповед № РД-11-1212/29.11.2018 г. на АПИ.

Екипи от служители с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата ще издават фишове за налагане на глоби, ще съставят актове за установяване на административни наказания, ще издават наказателни постановления, ще установяват употребата на алкохол с доказателствен анализатор, както и на наркотични средства и/или техни аналози, ще осъществяват контролна дейност по ЗДвП и ще осъществяват организация и контрол на трафика.

Част от действията им ще се извършват съвместно с длъжностни лица, определени от собствениците или администрацията, управляваща участъците от републиканската пътна мрежа и/или с представители на фирмите, които ги поддържат. Ще се прегледа състоянието на участъците в ремонт и с въведена временна организация на движението, по отношение обозначаването им със съответните средства за организация, регулиране, сигнализация и маркировка. При необходимост на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗДвП ще се издадат писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях.

Сподели: