Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

ОД на МВР – Русе с призив Община Иваново да му осигури 1 автомобил

В Община Иваново е постъпило писмо от ОД на МВР – Русе с призив за съдействие и предоставяне за ползване на 1 автомобил. Предвид нарастващата необходимост от полицейско присъствие, както за превантивен контрол, така и за намеса в случай на създадена ситуация на територията на Община Иваново и поради липса на адекватна мобилност на полицейските служители, кметът на Община Иваново Георги Миланов предлага допълване на поименния списък за капиталови разходи в общинския бюджет за 2022 година. Става дума за „Други дейности по вътрешна сигурност“, параграф 5204 – придобиване на транспортни средства с 16 000 лева. Ще бъдат използвани средства, одобрени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година за издръжка на районните полицейски инспектори и детски педагогически стаи, останали като преходен остатък. Предстои гласуване на предложението на заседание на ОбС – Иваново.

Сподели: