ОД на МВР – Русе с 2 кампании, свързани с безопасността на движението по пътищата през летните месеци

Две превантивни кампании, свързани с безопасността на движението по пътищата през летните месеци на тази година, стартират на територията на ОД на МВР – Русе, както и в цялата страна.

Традиционната акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ стартира от днес 15 юни и ще продължи до 31 август, като целта ѝ е опазване живота и здравето на децата през ваканционните дни. „Безопасно лято“ е втората превантивна кампания, насочена към ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. Тя ще се проведе в периода 15 юни – 14 септември.

От 15 до 30 юни пътните полицаи ще осъществяват засилен контрол в районите на училищата в началото и края на учебните занятия. Ще се следи за правилното превозване на деца, използването на обезопасителни колани и обезопасителни системи, спирането на подходящи места за слизане на децата-пътници и пресичането на пешеходци на определените за това места.

Съвместно с Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” и Регионалното управление на образованието са предприети действия за обезпечаване на сигурността на децата, които ще участват в организирани пътувания през летните месеци. Създадена е организация за извършване на инструктажи и проверки за употреба на алкохол и наркотици от водачите и контрол върху техническото състояние на автобусите.

Планирани са специализирани полицейски операции през месеците юли и август. Ще се следи за неправилното движение на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и други двуколесни превозни средства, в т.ч. и от деца, шофиране от неправоспособни водачи, използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски. В операциите ще участват максимален брой служители от униформения състав на пътна и охранителна полиция.

Данни за пътнотранспортния травматизъм с участието на деца за територията на ОДМВР Русе , предоставени от пътна полиция:

В периода 01 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. при пътни инциденти няма загинали  деца , но са ранени 24 деца.

Най-често през периода юни – август 2020 г. децата са получили наранявания в тежки ПТП като водачи и пътници, а най-голям е броят на пострадалите подрастващи във възрастовите групи 15 – 17 години и 10 – 14 години.
При децата до 6 г. следва да се отчете, че в тази възраст грижата и контролът за децата са пряк ангажимент на родителите или лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието им.
Няма загинали при ПТП деца на възраст 6 – 9 години, а най-голям е броят на ранените в тази възрастова група при участието им в движението по пътищата като пътници (4).
Децата между 10 и 14-годишна възраст са били ранявани като водачи (3) или пътници (3).
4 от децата на възраст между 15 и 17 г. са били ранени като водачи, 4 като пешеходец, а най-голям е броят на ранените деца-пътници (8) в тази възрастова група.
Ранените 15 деца-пътници съставляват 62.5% от всички 24 ранени в този период деца. Ранените 8 деца-пътници на възраст между 15 и 17 г. съставляват 53.33% от всички ранени деца-пътници (15).
Като пешеходец е ранено 1 дете на възраст 15 – 17 г.
Най-сериозен е травматизмът при децата-водачи на възраст 15 – 17 г. / 4 ранени/ и при децата-водачи между 10 и 14-годишна възраст /3 ранени/.В периода 01 юни 2021 г. – 31 август 2021 г. при пътни инциденти са загинали 2 деца  и са ранени 17 деца.
 


През периода юни – август 2021 г. децата са получили наранявания в тежки ПТП като водачи, пешеходци и пътници, а най-голям е броят на пострадалите подрастващи във възрастовите групи 15 – 17 години и 10 – 14 години. Прави впечатление равномерното разпределение на пострадалите деца като водачи, пътници и пешеходци. Загиналите 2 деца са пътници, а други 5 деца пътници са ранени.
При децата до 6 г. –  следва да се отчете, че в тази възраст грижата и контролът за децата са пряк ангажимент на родителите или лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието им. Именно в тази възрастова група е едно от децата – пътник, загинало при тежко ПТП.
Няма загинали при ПТП деца на възраст 6 – 9 години, а ранените в тази възрастова група при участието им в движението по пътищата е като водачи -1 и  като пешеходци – 1.
Децата между 10 и 14 г. са били ранявани като водачи (2) или пътници (3) и пешеходци (2).
3 от децата на възраст между 15 и 17 г. са били ранени като водачи, 2  като пешеходец, а като деца-пътници в тази възрастова група са ранени 2 деца и е загинало 1.

При ПТП от 01 януари 2022 г. до 31 май 2022 г. няма  загинали деца  и са ранени 18 деца.   Травматизмът при децата през петте месеца на 2022 г., според участието им в движението по пътищата и възрастта им, е разпределен, както следва:


През периода на 2022 г. няма загинали деца като участници
в движението по пътищата. До май 2022 г. най-голям е броят на  ранените при ПТП деца на възраст между 10 г. и 14 г. и от 15 до 17 г. – по 8.

 Препоръки   „Безопасна ваканция с пътна полиция – 2022″   вижте в прикачения файл.

Сподели: