ОЗК Арена в Русе е готова да приеме първите бюлетини от вота в 19-и МИР - Русе

ОЗК Арена в Русе е готова да приеме първите бюлетини от вота в 19-и МИР – Русе

Многофункционалната спортна зала „ОЗК Арена” в Русе вече е основна част от организационно-техническата подготовка за произвеждането на настоящите парламентарни избори. Осигурено е достатъчно голямо пространство и съответно спазване на всички въведени противоепидемични мерки за участниците в изборния процес. С участието на ангажираните институции е изработена детайлна план-схема за движение на човешките потоци. Припомняме, че бяха организирани и осъществени срещи включително и такива „на терен“ за запознаване със ситуацията и предприемане на възможните допълнителни мерки, така че да се осигури безпроблемно и адекватно протичане на процеса. Беше проведена и симулация на целия процес, като тя премина безпроблемно. Залата е на разположение за нуждите на Районната избирателна комисия до приключване приемо-предаването на протоколите на секционните избирателни комисии. Тук ще се извърши и отчитането на бюлетините в преброителни пунктове на „Информационно обслужване“ АД.

Охраната на изборния процес е под контрола на органите на МВР. Осигурени са специализирани автомобили на спешна помощ и на пожарната.

Краят на днешния изборен ден е обявен за 20.00 ч. По изключение там, където има чакащи да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с още час, т.е. до 21.00 ч., но не и след това.

Сподели: