ОИК – Русе: До 12 октомври избирателите могат да се впишат в списъка по настоящ адрес

ОИК-Русе напомня, че крайния срок:

За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;

За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;

За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

Сподели: