Общинският съветник Елисавета Досева ще има приемна за граждани на 11 март

ОИК – Русе обяви Елисавета Досева за избрана за нов общински съветник

С Решение 213-МИ от 30.10. 2023г. на ОИК Русе Енчо Енчев е обявен от ОИК Русе за избран за общински съветник от кандидатската листа на МК „БСП за България“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на МК „БСП за България“. Съгласно Решение 213-МИ от 30.10.2023 г., ОИК – Русе следва да обяви за избран следващия в листата на МК „БСП за България“ Елисавета Донева Досева със 110 действителни преференции – списък Б.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1  от ИК, Общинска избирателна комисия Русе заличи Енчо Илиев Енчев от списъка на общинските съветници, обявен за избран с Решение 213-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Русе. ОИК обяви за избрана за общински съветник Елисавета Досева от кандидатската листа на МК „БСП за България“.

Сподели: