ОИК – Русе указа на МК СДС да приведе незабавно плакати в съответствие с изискванията на ИК

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 167 от 09.10.2019 г. от Стелиян Богданов Стефанов – кандидат за кмет на община Русе, издигнат от МК МИР, в която се твърди за извършени нарушения на чл.183 ал.2 от ИК и Решение № 794-МИ / 27.08.2019 г. от кандидата за кмет на община Русе Елеонора Николова- издигната от  МК Съюз на демократичните сили( СДС, ДСБ,ССД,БНД и Движение 21)  на територията на гр. Русе, като в поставените агитационни материали тип „плакат“ се съдържа информация, че „ купуването и продаването на гласове е престъпление, но тази информация заема видимо по- малко от 10 % от лицевата площ на плакатите. Към жалбата е приложена снимка на плакат формат А4.

Твърди се също така, че в поредица от публикации в местния печат , по-конкретно във в-к „Утро“ в бр. 226 от 01.10.2019 г. и бр.225 от 30.09.2019  и в-к „Бряг“ в бр.113 / 02.03.2019 г. , бр. № 112 от 30.09.-01.2019 г. и бр. № 111 от 27-29.09.2019 г. се съдържат рекламни карета на кандидата за кмет на община Русе Елеонора Николова, в които информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление“ също заема по-малко от 10 № от площта на каретата. Посочени са и 2 бр. на в-к „Утро“ и 1 бр. от в-к „Бряг“, в които са поместени публикации, отразяващи кампанията на кандидата за кмет Елеонора Николова, в които изобщо липсва информацията „Купуването и продаването на гласове“.

По първото твърдение членове на комисията извършиха  проверка на място на поставените върху регламентирани места  агитационни материали на кандидата за кмет Елеонора Николова  в реален формат.  Констатира се, че плакатите   съдържат изискуемото се в чл.183 ал.2 от ИК съдържание, но не отговарят точно на изискването за 10% от лицевата площ. Формално е извършено нарушение, но в жалбата не е посочен нарушител, спрямо когото да се предприемат предвидените в закона мерки.

При проверка на цитираните в жалбата броеве на местните печатни  издания не се установиха твърдените нарушения на закона, като в част от посочените броеве на вестниците изобщо липсват такива материали, а в останалите се касае за редакционни публикации, отразяващи събития в град поради което и в тази част жалбата е неоснователна.

ОИК – Русе указа на МК Съюз на демократичните сили( СДС, ДСБ,ССД,БНД и Движение 21) незабавно ДА ПРИВЕДАТ АГИТАЦИОННИТЕ СИ МАТЕРИАЛИ  в съответствие с изискванията на закона.

Сподели:

Още новини от деня