ОИЦ - Русе запозна жителите на Дряновец и Екзарх Йосиф с европроектите в общините Бяла и Борово

ОИЦ – Русе запозна жителите на Дряновец и Екзарх Йосиф с европроектите в общините Бяла и Борово

Време за прочитане: < 1 мин.

Областният информационен център – Русе продължава информационните си срещи в населените места на област Русе. В понеделник експертите на центъра посетиха село Екзарх Йосиф, община Борово, а във вторник село Дряновец, община Бяла.
И на двете места срещите с хората се проведоха на открито с оглед препоръките за предпазване от корона вируса. Експертът Габриела Стефанова запозна присъстващите в двете села с проектите, които са финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ), през настоящия програмен период съответно в община Борово и община Бяла.

Социално предприятие „Бор“, откриване на Бизнесцентър в подкрепа на предприемачеството след трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия, социална подкрепа на възрастни и хора с увреждания, за социална и образователна интеграция на деца и младежи, са част от проектите, насочени директно към населението на община Борово. Други чрез Програмата за развитие на селските райони подкрепят проекти на земеделски стопани, ремонт на улици и общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа по 26 улици в общинския център.

В община Бяла според регистъра на ИСУН 2020 сключените договори от 2014 до сега са 21, още 17 са в регистъра на ДФ „Земеделие“ по четири подмерки на ПРСР. Пред жители на Дряновец Стефанова разказа какви са тези проекти, кои програми ги финансират и какви резултати са постигнати по тях. Интерес хората проявиха към проектите за млади фермери и за развитие на земеделските стопанства, както и към проекта за технологична модернизация на „Юнион Кехлибар“ ООД в съседното село Копривец. Той се финансира чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ . Общата му стойност е 722 400 лева, от които 505 680 лева са безвъзмездна финансова помощ и 216 720 лева собствено финансиране.

Участниците и в двете срещи получиха информационни и рекламни материали. Те бяха запознати и с дейността на ОИЦ и с услугите ни, от които могат да се възползват безплатно.

Сподели:

Още новини от деня