ОИЦ - Русе представи новата посока в регионалното развитие през програмен период 2021 - 2027 година

ОИЦ – Русе представи новата посока в регионалното развитие през програмен период 2021 – 2027 година

Областният информационен център – Русе проведе вчера онлайн информационното си събитие на тема Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“ чрез своята фейсбук страница.  До над 500 души достигна съдържанието на презентацията, а над 36 души се включиха на живо.

Уебинарът бе част от общата кампания на Мрежата на ОИЦ за 2020 г., която се реализира през периода 16 ноември – 15 декември в дигиталното пространство  поради противоепидемичните мерки.

С презентацията си експертът Диана Аврамова запозна аудиторията със същността на интегрирания териториален подход за регионалното развитие  и на концепциите за ИТИ. Обясни какво се разбира под интегриран проект, представи основните изисквания към Концепциите и акцентира върху различните възможности за тяхното финансиране, стъпките в подготовката и одобряването им. Отбеляза ролята на Регионалните съвети за развитие и новите функции на ОИЦ в тях за осъществяване на ИТИ . Аврамова представи и 3 примерни модела на Концепции за ИТИ с различна насоченост. Тя подчерта, че целта на интегрирания териториален подход е да постигне по-добър фокус на инвестициите към ефективни и ефикасни дейности, при засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни – местни, държавни власти, бизнес, неправителствен сектор и други, като използва териториалните потенциали, за да постигне социално–икономическо развитие на съответните територии, които надхвърлят административните граници.

В края на презентацията всички заинтересовани могат да намерят линкове към допълнителна информация за ИТИ и всичко свързано с планирането и програмирането на програмен период 2021 – 2027 г.

Темата на общата инициатива на Мрежата на ОИЦ тази година е  избрана с цел дадопринесем за успешното реализиране на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) в следващия програмен период, както и да съдействаме за създаване на комуникационни връзки сред всички заинтересовани страни в процеса.

Презентацията продължава да е достъпна на фейсбук страницата на ОИЦ-Русе – https://www.facebook.com/OICRuse

Сподели: