Габриела Стефанова

ОИЦ – Русе представи онлайн проекта на Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027

Време за прочитане: 2 мин.

Областният информационен център – Русе представи онлайн чрез фейсбук страницата проекта на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 – 2027, чието одобрение от ЕК предстои. Над 200 потребители прегледаха информацията и се запознаха с нея.

Програмата ще дава приоритет на интегрирани териториални инвестиции. Целта е по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Потенциални партньори са: държавни институции и агенции, областни администрации, общини, НПО, работодателски и синдикални организации, фондации, икономически оператори , научна общност и др.

В презентацията си експертът Габриела Стефанова от ОИЦ-Русе обясни, че ПРР 2021 – 2027 ще се изпълнява чрез два подхода – „отгоре – надолу“ и „отдолу – нагоре“. Първият определя инвестициите по отношение на националните приоритети в секторите пътна инфраструктура, здравеопазване, образование, социална политика и култура. Вторият ще определя нужди, потенциали, приоритети и цели, идентифицирани на местно ниво, към които ще се насочват инвестициите.

Стефанова запозна аудиторията с всеки един от четирите приоритета на ПРР 2021 – 2027, като акцентира върху първите два – „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите.“ Бюджетът на първия приоритет е 1,131 млрд. лева, а обхватът му са 10-те градски общини, центрове за растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община, Благоевград. В обхвата на втория приоритет попадат останалите 40 градски общини в България. Техният общ бюджет е 2,461 млрд. лв. Те ще кандидатстват за финансиране с концепции за интегрирани териториални инвестиции. В тези концепции ще имат право да участват и 10-те градски общини. 30 % от бюджета им е предназначен точно за това.

Интегрираните териториални инвестиции ще се реализират чрез изпълнението на интегрирани проекти, в които е допустимо финансиране, освен от ПРР, и от другите европейски програми, които ще изпълнява страната ни, както и др. инструменти. Кой са ключовите особености и изисквания към концепциите за интегрирани териториални инвестиции, стана ясно още от презентацията.

Аудиторията бе запозната още и с приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ . Неговата основна цел е осигуряване на подкрепа за регионите и секторите, най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност поради зависимостта си от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Бюджетът му е над 3 млрд. лева, засега ЕК е одобрила областите Кюстендил, Перник и Стара Загора като допустими, но страната ни иска да разшири обхвата с още 8 области.

Последният, четвърти приоритет, е „Техническа помощ“. По него ще се финансират мерки за управление на програмата, укрепване на капацитета на отговорните структури и на бенефициентите.

Всеки, който се интересува, може да се запознае със съдържанието на презентацията, която и след онлайн излъчването е на фейсбук страницата на Областен информационен център – Русе. За допълнителни въпроси гражданите могат да ни пишат на е-поща oic_ruse@abv.bg , на съобщения във фейсбук страницата или да използват телефон 082 506 899.

Сподели:

Още новини от деня