ОИЦ - Русе представя с изложби на три пазара общински проекти с европейско финансиране

ОИЦ – Русе представя с изложби на три пазара общински проекти с европейско финансиране

Проекти на Община Русе, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през настоящия програмен период 2014 – 2020, представя Областният информационен център – Русе на 3 от най-посещаваните пазари в града – Американското пазарче, пазар „Олимп“ и пазара в кв „Здравец- Изток“. На всяко от тези места са поставени винили с информация за целите и дейностите на проектите, размера на тяхното финансиране, за финансиращата програма, дейностите  и сроковете на изпълнение.

Идеята на трите изложби е да стигнат до широката общественост на Русе. По тази причина са избрани най-комуникативните места извън централна градска зона. И трите пазара са много посещавани, а освен това са локализирани в близост до предпочитани места за отдих на живущите в съответните квартали.  

В изложбите са включени мащабни инфраструктурни проекти, които Община Русе реализира в момента или предстои да реализира по ОП „Региони в растеж“  и по INTERREG V-A Румъния – България. Освен това на един от винилите са представени синтезирано 9 общински социални проекта, за които е осигурено финансиране от ЕСИФ.  Безплатен обяд за най-нуждаещите се русенци, социални жилища, по-добри грижи за хората с увреждания и техните семейства, услуги за ранно детско развитие и превенция на уврежданията и грижа за децата в риск– за това са вложени над 8,6 млн. лева.

По ОП „Региони в растеж“ се реконструира и рехабилитира кеят, 4 улици, които свързват крайбрежието с центъра на Русе и розариума в Парка на младежта. Чрез нея са финансирани новият „Придунавски булевард“ и модерните пътни комуникации в кв. „Родина“ , вкл. пешеходните надлези между кв. „Родина 3“ и „Чародейка“ и подлезът до Математическата гимназия. Същата програма осигури над 12 млн. лева за ремонта и енергийното обновяване на 5 общински учебни заведения: СУ „Христо Ботев“ и МГ „Баба Тонка“ и детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка“ 2.

Благодарение на INTERREG V-A Румъния – България ще се рехабилитират кейовите стени на Пътнически терминал „Русе- център“ , ще се подобри навигацията на 3 корабни места. Тя финансира още ремонта на Пантеона на възрожденците и оборудването му с модерна техника, създаване на съвместен туристически маршрут и маркетингова стратегия с румънските партньори, които от своя страна ще облагородят пространството около Крепостта в Гюргево. По трансграничната програма ще започне ремонтът на бул. „Трети март“ и на компрометирания Сарайски мост.

От изложбите може да се научи и за финансирания по ОП „Околна среда“ проект за изграждане на анаеробна инсталация, която ще преработва разделно събрания биоразградим отпадък на Русе, Ветово, Тутракан, Сливо поле и Иваново, в резултат на което ще се получава биогаз и компост. 

Изложбите и на трите места вече са подредени, така че всеки, който има интерес може да се запознае с проектите.

Сподели:

Още новини от деня