ОИЦ - Русе проведе информационни срещи в Сеново и Глоджево

ОИЦ – Русе проведе информационни срещи в Сеново и Глоджево

Време за прочитане: < 1 мин.

Областният информационен център – Русе започна традиционната си обиколка в населените места на областта. Днес се проведе информационна среща в град Сеново, община Ветово. А вчера, 13 май 2021 г., екипът на центъра беше в град Глоджево, същата община. И в двете населени места ОИЦ- Русе раздаде на гражданите своята книжка с успешни проекти по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020, като обясни за какви дейности бизнесът може да получи европейски средства. Експертите информираха за актуални към момента процедури по секторните програми и раздадоха на заинтересованите Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2021 година и флаери с информация за целите и условията за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР 2014 – 2020. Областният информационен център запозна хората и със своята дейност и им предостави рекламни материали. Експертите на центъра отговаряха на въпроси, свързани с европейското финансиране. Най-голям интерес местните в Сеново и Глоджево проявиха към възможностите за инвестиции в земеделски стопанства и за подпомагане на неземеделски дейности в селските райони.

Сподели:

Още новини от деня