пенсионери от квартал „Дружба“

ОИЦ -Русе разказа за европроектите в общината на пенсионери от квартал „Дружба“

Областният информационен център – Русе продължава срещите си от есенната си обиколка. Неговите експерти запознаха пенсионерите от русенския квартал „Дружба“ с историята на Европейския съюз, етапите на разширяването му, с неговите цели и приоритети от 2014 до 2020 година.

Специален акцент в презентацията на Силвия Дончева бяха резултатите от европейското финансиране през изминалия програмен период в община Русе. През първите 7 години от членството ни в общината са реализирани 184 проекта за близо 160 млн. лева. Сред тях са реконструкцията на пл. „Свобода“, на ул. „Александровска“, пл. „Батенберг“ и градинката, Историческият и Екомузеят, въвеждането на мерки за енергийна ефективност в 7 русенски училища, ремонтът и оборудването на Комплексния онкологичен център в града с модерна техника на диагностика и лечение, както и редица други публични и частни проекти. Експертът Силвия Дончева се спря и на големите инфраструктурни проекти, които през новия програмен период 2014 – 2020 Община Русе започна да изпълнява по ОП „Региони в растеж“:

реконструкция на кея, на пешеходната зона от центъра до крайбрежния булевард, на Парка на младежта. По същата програма се ремонтират две училища и две сгради на детска градина. Хората научиха и за проекти, които се реализират в социалната сфера и в местния бизнес.

По време на срещата пенсионерите споделиха, че много от споделените с тях факти не са им били известни. Те показаха интерес към проектите и имаха допълнителни въпроси по отношение на тях, на които управителят на центъра Камелия Махакян отговори.

Сподели: