ОИЦ - Русе се запозна с резултатите от проект на "БТБ България" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

ОИЦ – Русе се запозна с резултатите от проект на „БТБ България“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Екип на Областен информационен център – Русе посети една от водещите шивашки фирми в Русе с цел запознаване с реализирания проект с качество на работните места и по-добри условия на труд в „БТБ България“ АД“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Проектът е насочен към подобряване качеството на работните места, подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, развитие на човешките ресурси. В изпълнение на тези цели е разработена система за управление на човешките ресурси, която обхваща подбора на персонал, потребностите от обучение, мотивация, кариерно развитие.

В рамките на проекта е въведено гъвкаво работно време, което позволява на хората да балансират между личния и служебния живот. Близо 40 % от работниците и служителите се възползват от тази възможност, което им позволява, без да хабят отпуската си, да изпълнят лични ангажименти, обясни административният директор на дружеството Стела Лечева. Освен това са предприети мерки за удължаване на професионалния живот на работници след 54 г. възраст, адаптирането им към новите технологии и подготовка на ментори за новоназначените. С оглед опазване на здравето на хората, всички шивашки работни места са снабдени с ергономични столове и с лампички.

Благодарение на европейските средства на работещите в „БТБ България“ АД са осигурени и социални придобивки за почивка и спорт. Оборудвани са кътове с хладилници, микровълнови печки, телевизори, удобни канапета. Закупени са столове и маси за служебния ресторант. Оборудван и фитнес, който се полза след работно време или в обедната почивка.

Проектът е реализиран по процедура „Добри и безопасни условия на труда“ на ОПИК през 2018 г. Общата му стойност е 399 710 лева, от които 274 377 лева са реално изплатени, а над 79 хил. лева са собствено участие на фирмата.

Намеренията на ОИЦ-Русе са този проект на „БТБ България“ да бъде включен в новата книжка с успешни проекти от програмен период 2014 – 2021, която се подготвя.

ОИЦ - Русе се запозна с резултатите от проект на "БТБ България" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
Сподели: