ОИЦ - Русе ще проведе уебинар по процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ОИЦ – Русе ще проведе уебинар по процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Областният информационен център – Русе ще представи утре, 23.02.2021 г. , вторник, от 10:00 часа, онлайн условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Допустими кандидати са малки предприятия, ЮЛ и ЕТ, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, които през 2019 г. имат оборот равен на 500 000 лв или над тази сума. Освен това те трябва да имат минимум 2 приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. Всички заинтересовани могат да проследят презентацията на живо в уречения час чрез фейсбук страницата на Областния информационен център – Русе – Областен информационен център – Русе | Facebook. Въпроси могат да се задават в чата, чрез messenger или на нашата електронна поща oic_ruse@abv.bg. Тези, които нямат възможност да се включат в реално време, ще могат да изгледат презентацията по-късно, тъй като тя ще остане на фейсбук страницата ни.

Сподели: