русе център

Оказано е съдействие на бедстващо седемчленно семейство в кв. „Средна кула“

Оказано е съдействие на бедстващо седемчленно семейство, което е посетено на адрес в кв. Средна кула и е консултирано за условията на картотекиране в ОП „Жилфонд“, за услугите в общността,  за  рисковете за здравето, които създават лошите битови условия на живот и са подкрепени с хранителни продукти, предоставени безвъзмездно от Българския червен кръст. Експерти от отдел „Здравни дейности“ са извършили три проверки по сигнал на възрастни самотни хора с влошено здравословно състояние, за оказване на подкрепа  и съдействие за грижи.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Здравните медиатори са извършили обходи в кв. „Селеметя“ – консултирани са 12 лица за превенция на заразяване с летни вирусни инфекции, 3 жени – за ползата от продължаване на образованието си и за превенция от нежелана бременност, както и за методи на контрацепция. В кв. Средна кула 9 деца са консултирани за поддържане на устната хигиена, за поддържане на хигиената на ръцете с цел превенция на заразяване с Хепатит А.

Сподели: