съдебна-палата-площад-свобода-Часовника

Окончателно са потвърдени глобите на шофьори на автобуси по линията София – Русе

Две решения на Районен съд – Русе, с които са потвърдени наложени глоби на двама водачи на автобуси, са потвърдени от по-горната инстанция и влязоха в законна сила.

На 11.05.2022г. около 15.45 часа и на 13.05.2022 около 21.20 ч. в гр.Русе, в района на „Автогара Юг“, са били извършени проверки от служители от „Автомобилна администрация“ на два автобуса, извършващи обществен превоз на пътници с маршрут София-Русе. В първия случай автобусът „МАН“ е бил оборудван с дигитален тахограф, а дигиталната карта на името на водача С. К. показала, че той не е въвел необходимите данни, когато е бил извън превозното средство и не е бил в състояние да използва монтирания в този или в друг автобус дигитален тахограф за три различни периода от по 3 дни през м.април 2022 г. За това нарушение на Регламент (ЕС) 165/14 на шофьора бил издаден акт, а впоследствие и наказателно постановление, с което му била наложена глоба в размер на 500 лв.

При проверката на 13.05.2022 служителите установили, че автобусът „Сетра“ е бил оборудван с аналогов тахограф, а шофьорът С. Д. не представил тахографски лист за периода от 00.00 часа на 15.04.2022 г. до 13.45 часа на 16.04.2022 г. Освен това, жалбоподателят не носил и контролен талон към свидетелството му за управление на МПС. За първото нарушение му е била наложена глоба в размер на 1500 лв., а за второто – 10 лв.

Пет месеца по-късно с жалбите си до съда двамата водачи са представили удостоверения за дейности, че през посочените дни са били в почивка и са поискали наказателните постановления да бъдат отменени.

Два различни състава на Районен съд – Русе са приели, че тези удостоверения е следвало да са налични и да се представят от водачите на автобусите по време на проверките. По този вид дела, съобразно предмета им, не подлежи на изследване факта, почивало ли е лицето в този период или не. Поискването е било направено в момента на проверката в гр.Русе и именно тогава е било констатирано и непредставянето, с което са били осъществени неправомерните действия. Описаните нарушения са били приети от съда за безспорно извършени, поради което наказателните постановления са били потвърдени.

Касационната инстанция е възприела изцяло изводите на Районен съд – Русе и е оставила в сила двата съдебни акта, поради което същите вече са окончателни.

Чл. 93в. Закон за автомобилните превози (11): Водач, който управлява моторно превозно средство, оборудвано с тахограф, който не функционира съгласно изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 165/2014 или в AETR, се наказва с глоба 500 лв.

(17) Наказва се с глоба 1500 лв. водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни:

1. тахографски листа

Сподели: