съдебна палата русе

Окончателно 600 лв. глоба за превишена скорост

Решението на Районен съд – Русе, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба в размер на 600 лв. на В. П. за управление на МПС с превишена скорост, е потвърдено от по-горната инстанция и влезе в законна сила.

На 23.12.2017г. в 17,58 ч. в гр. Русе на бул. „България“ до бензиностанция „Лукойл“ в посока Румъния с техническо устройство била засечена скорост от 93 км/ч. (след приспаднат толеранс от 3%) на лек автомобил “Ленд Ровър” с русенска регистрация. Впоследствие срещу В. П., като собственик на колата, на 31.10.2018 г. бил издаден обжалвания електронен фиш.

С решение от 01.10.2021 г. Районен съд – Русе е потвърдил фиша, поради липса на основания за отмяната му. Според съда, нарушението е било установено по несъмнен начин от изготвения с автоматизираното техническо средство снимков материал. От това доказателство е видно, че измерената скорост на движение на процесното МПС е била 93 км/ч (при приспаднат толеранс 3%), при ограничение 50 км/ч. Съдът няма правомощието да изменя така наложеното наказание под предвидения единствен в закона размер.

В. П. е обжалвала това решение пред Административния съд. Касационната инстанция е счела, че решението на Районен съд – Русе е постановено при правилно прилагане на закона. Отново са били приети за неоснователни възраженията на В. П. за изтекла давност и за липсваща дата на издаване на електронния фиш. Според Административния съд, фактическата обстановка, нарушението и авторството на деянието са правилно установени в хода на протеклото административнонаказателно производство пред наказващия орган и в производството пред първата съдебна инстанция.

Решението на Районен съд – Русе, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба в размер на 600 лв. на В. П., вече е окончателно.

Сподели: