съдебна-палата-площад-свобода-Часовника

Окрала преди 3 години трима жители на Русе непълнолетна получи условна присъда

В периода 14.02.2021 г. – 24.03.2021 г., в гр. Русе, обл. Русе, като непьлналетна, но след като могла да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постьпките си, в условията на
продължавано престъпление – на три пъти, Б. отнела чужди: 1 брой дамско портмоне, черно на цвят, с два ципа и дръжка, талони за храна, парична сума от 100,00 (сто) лева; 1 брой дамско портмоне, черно на цвят, изработено от естествена кожа, с множество прегради, парична сума от 400,00 (четиристотин) лева; 1 дамско портмоне, кафяво на цвят, с множество прегради и паричната сума от 400,00 (четиристотин) лева, всичко на обща стойност 987,00 (деветстотин осемдесет и седем) лева, от П. Г. П., Н. В. К. и П.Ц. Б., всички от гр. Русе, без тяхно съгласие с намерение
противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1,
т. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Състав на Районен съд – Русе наложи на Б., която има начално образование, безработна е и неосъждана, наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Съдът отложи изпълнението на така наложеното на Б. наказание , година „Лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 години. Б. е осъдена да заплати обезщетения на лицата. Тя трябва да поеме и разноските по делото.

Сподели: