Окръжен и Районен съд – Русе са партньори на Правна клиника към Юридическия факултет на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Окръжен и Районен съд – Русе са партньори на Правна клиника към Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Проведени бяха срещи с председателите на двата съда окръжен и районен Николинка Чокоева и Елена Балджиева с представител на правната клиника към Юридическия факултет на Русенски университет по повод партньорството им. Председателите изразиха готовност за съдействие в съвместната им работа.

Правна клиника осигурява консултации в защита на правата, свободите и законните интереси на социално слаби граждани – пенсионери, деца, лица с ниски доходи, безработни.  От скоро правната клиника е с административен сайт, създаден, за да осигури по-лесен и бърз достъп до правосъдие, както и да осигури комуникацията на потребителите на услугата, студентите и ръководителите на клиниката.

Правните съвети се предоставят от студенти от специалността „Право“ от ІІІ, ІV и V курс с помощта на ръководителя на Правната клиника – доц. д-р Красимир Димитров, и преподавателите в областта на административното право: доц. д-р Емил Коларов, гл. ас. д-р Доротея Димова и преподавателя в областта на семейното и наследствено право: доц. д-р Атанас Георгиев.

Разработването на сайта и неговото осъществяване са дело на  учениците Никола Великов и Любослав Димов от  VIII клас в МГ „Баба Тонка“, под ръководството на старши учител по информатика и ИТ Сюзан Феимова. С този проект децата спечелиха специална награда в двадесет и четвърта ученическа конференция  на Ученически институт по информатика и математика.

Сподели: