Окръжен съвет Гюргево беше домакин на провелото се последно за годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Окръжен съвет Гюргево беше домакин на провелото се последно за годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Днес, 22.11.2018 г., Окръжен съвет Гюргево беше домакин на провелото се последно за годината заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, под председателството на г-н Свилен Иванов – заместник областен управител на Област Русе.

С встъпителните си думи, г-н Иванов сподели „Надявам се, че наистина сме допринесли с работата си за развитието на двата региона, в т.ч. бизнеса и общините. Наложено бе разнообразие в темите с акцент върху опасността от навлизане на африканска чума. Благодарение трибуната на настоящата комисия колегите от Румъния успяха да овладеят навременно ситуацията“. В заключение, той благодари на Окръжен съвет Гюргево за професионалната работа и за ангажираността им към постигане целите на Комисията, както и по изпълняваните проекти.

В рамките на основната тема в дневния ред „Субсидии, предоставени от Агенцията за плащания и интервенции в селското стопанство през 2018 г.” беше направен сравнителен анализ на схемите за плащане в селските райони за периода 2017-2018 от двете страни на река Дунав.

Стана известно, че няма аналогични схеми на Обединени схеми за подпомагане и Опростена схема за малките фермери в България. Плащанията за млади фермери касаят селски стопани до 40-годишна възраст, които поне 5 години упражняват дейността, за която кандидатстват. Помощта е до 60 ха и за следващите 5 години. От българска страна, освен, че субсидията е в по-малък размер, кандидата трябва да изкара курс от 150 часа, насочен в сферата на дейност на фермера. Тенденциозно расте броят на младите фермери, които се възползват от тези мерки. Отпуснатите суми, касаещи хуманното отношение към животните, в частност за свинете, имат значително разминаване в полза на румънските производители.

Друга разлика се открои и във връзка с прилаганата държавна помощ за намаляване на акциза върху дизеловото гориво, използвано в селското стопанство, като подкрепата за румънските фермери е по-голяма. В България е непозната упражняваната от румънска страна политика за предоставяне на пожизнена помощ за земеделие. Тя се изразява в 100 евро на година за всеки хектар отчуждена извънградска земеделска земя и в 50 евро за хектар земя, отдаден под наем извън града.

В рамките на заседанието отново беше отчетен въпросът, касаещ африканската чума по свинете. Стана известно, че днес в лаборатория в Гюргево има потвърдена проба за нов случай на заболяването в село Градище, Община Комана, намираща се на 32 км от границата. При дивите прасета има установени 9 случая в 3 ловни дружинки. Всички участници се обединиха около становището, че за справяне с проблема трябва основно да се разчита на кметовете на общините.

В края на срещата беше повдигнат възникнал казус, свързан със задържането на българската граница на специализиран транспорт с румънски шофьор без необходимите документи за превоз на коне. Беше решено да се приложени, подписаното споразумение между двете гранични институции, отговорни за безопасността на храните, съгласно което следва проблемът да бъде решен според румънското законодателство с оглед да бъде избегнато умъртвяването на конете.

В делегацията от българска страна участие взеха представители на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, общините Борово, Ветово и с. Бръшлен, ОДБХ, ОДЗ, ОД на ДФЗ, на Свинекомплекс „Голямо Враново” и на „Арониада-Агро” ЕООД.

Сподели:

Още новини от деня