съдебна палата русе

Окръжен съд – Русе: Майка на 10 деца окончателно оправдана по обвинение, че ги е оставила без надзор

Окръжен съд – Русе потвърди решението на районния съд, с което И. З. е призната за невинна в това, че на 28.01.2018 г. е оставила десетте си деца без надзор и достатъчно грижа и с това създала опасност за тяхното физическо развитие.

Обвиняемата и нейното семейство обитавали етаж от къща на ул. Екзарх Йосиф, който отоплявали с печка на дърва. Около 14 ч. бащата бил на работа, а майката и децата си били у дома. И. З. приготвяла храна в кухнята. До нея били най-голямата й дъщеря и двете най-малки. Останалите деца били в другите две стаи. Три от момчетата започнали да си играят с неустановен източник на открит огън (кибрит или запалка), вследствие на което предизвикали пожар, който обхванал почти цялата къща.

С решение от 19.11.2020 г. Районен съд – Русе е оправдал И. З. по повдигнатото й обвинение, че е оставила децата без надзор и достатъчно грижа и с това създала опасност за тяхното физическо развитие, приемайки, че не съществува причинноследствена връзка между бездействие на обвиняемата и предизвикания пожар. Окръжен съд – Русе е счел това решение за правилно и законосъобразно предвид несъставомерността на деянието. Според въззивните магистрати майката не е оставила децата нито без надзор, нито без достатъчна грижа – същата приготвяла храна, очевидно за всички деца и в къщата е работела печка на дърва предвид зимния сезон, с което тя поне в минимален стандарт е изпълнявала родителските си задължения към своите деца. „Също не може да бъде пренебрегнат големия брой деца, които са били в къщата в часовете непосредствено преди пожара, като тя е упражнявала непосредствен надзор върху двете най-уязвими от тях с оглед възрастта им, което е най-логично и естествено от житейска гледна точка. Да се иска от нея при такъв брой деца, които към момента на пожара са се намирали в къщата – да упражнява непосредствен надзор буквално във всеки възможен миг по отношение на абсолютно всички е житейски невъзможно, вкл. и по причини, че при отглеждането и възпитанието на децата очевидно тя не разчита на помощта на свои роднини, които в известна степен биха я облекчили в тази дейност. Практическо измерение на това би било всички деца да стоят само в едно помещение, в което се намира и тя, и то постоянно, което също от житейска гледна точка би било абсурдно, най-малко пълната ефективност на подобна мярка изисква то да е постоянно заключено.“

Решението на Окръжен съд – Русе, с което се потвърждава това на районния съд, е окончателно.

Сподели: