съдебна-палата-1

Окръжен съд – Русе обяви обновените вътрешни правила за провеждане на стажа на стажант – юристите

В сайта на Окръжен съд – Русе са публикувани обновените вътрешни правила за провеждане на стажа на стажант – юристите.

Сподели: