съдебна палата русе съд прокуратура

Окръжен съд – Русе обявява конкурс за литературно творчество (поезия и проза) на тема „Право и справедливост” за ученици от I до XII клас на всички училища в община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

По повод традиционния Ден на отворените врати Окръжен съд – Русе обявява конкурс за литературно творчество (поезия и проза) на тема „Право и справедливост” за ученици от I до XII клас на всички училища в община Русе.

Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи: от І до ІV клас, от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас. Всеки ученик може да участва само с една творба (стихотворение, разказ, есе или приказка). Произведението трябва да е придружено от следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, телефон, e-mail. За участие в конкурса не се допускат работи, които са плагиат, копие или част от работата на други автори. Отличените участници ще получат грамоти и материални награди, а творбите им ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Русе.

Крайният срок за участие в конкурса е 24 октомври 2021 г. (включително), като подаването на творбите става чрез изпращането им по електронен път на е-mail: courtruse.press@gmail.com.

Инициативата е част от образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и цели да поддържа в учениците вярата в правдата и справедливостта.

Участието в конкурса е доброволно, след предварително запознаване с регламента от учениците и техните родители. Снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Окръжен съд – Русе, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страницата на съда.

Официалната церемония по награждаването на победителите в конкурса ще се състои в Деня на отворените врати в Окръжен съд – Русе на 27 октомври 2021 г. В случай, че противоепидемичните мерки към тази дата не допускат провеждането на масови мероприятия, обявяването на авторите, класирани на призовите места, ще се състои онлайн.

Личните данни на участниците ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Сподели:

Още новини от деня