съдебна палата русе

Окръжен съд – Русе потвърди ефективната присъда на наркоразпространител

Време за прочитане: 2 мин.

Постановената от Окръжен съд – Русе на 08.10.2019 г. присъда, с която подсъдимият И. М. е осъден на 3 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба в размер на 5000 лв. за разпространение на наркотични вещества, бе потвърдена изцяло от въззивната инстанция и влезе в законна сила.

На 23.10.2018 г. И. М. бил задържан от полицейски служители в момент на продажба на екстази. В него били намерени и иззети електронна везна, метален гриндер,  4 банкноти по 5 лв., получени от сделката, и бяло кристалообразно вещество. Назначената впоследствие експертиза установила, че наркотиците са субституиран амфетамин на стойност 51,74лв., метамфетамин на стойност 4 лв. и екстази на стойност 40 лева. Вещите лица констатирали и следи от марихуана по използваната от подсъдимия електронна везна. Купувачът по сделката се споразумял с прокуратурата на 08.05.2019 г., приемайки да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца при строг режим и глоба в размер на 1000 лв.

 И. М. бил осъден през 2017 г. за три деяния: управление на МПС след употреба на амфетамин и канабис; в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство, извършил такова деяние; служил си с 2 бр. регистрационни табели, издадени за друго МПС. За тези престъпления му било наложено едно общо наказание лишаване от свобода за срок от една година, отложено за изпитателен срок от три години и глоба в размер на 500 лв.

Окръжен съд – Русе след проведеното всестранно и обективно изясняване на фактите в три съдебни заседания, призна подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение. Освен наказанието за това деяние, бе приведено в изпълнение и наказанието по присъдата от 2017 г. лишаване от свобода за срок от една година, като бе зачетено времето на предварителното задържане от момента на сделката.

Според въззивната инстанция Окръжен съд – Русе е извършил цялостен анализ на делото, като обективно и пълно е изяснил фактическата обстановка. С атакувания съдебен акт правилно е приложен материалния закон. Апелативните съдии също отчитат, че деянието по настоящата присъда И. М. е извършил в определения по предходно осъждане изпитателен срок, което сочи, че то не е изиграло своята превъзпитателна и възпираща роля спрямо него. Намаляване на наказанието би било проява на неоправдан либерализъм спрямо подсъдимия.

С това присъдата на Окръжен съд – Русе, с която И. М. е осъден на три години лишаване от свобода при строг режим и глоба в размер на 5000 лв., вече е окончателна.

Сподели:

Още новини от деня