темида съд дело

Окръжен съд – Русе призна решение на Окръжен съд – Хага

Състав на Окръжен съд – Русе призна решение, с което в Кралство Нидерландия е била наложена глоба на български гражданин с постоянен и настоящ адрес в гр. Русе заради извършено от него нарушение на Закона за движение по пътищата. 36-годишният Р. А. е бил санкциониран за това, че в 00,38 ч. на 01.10.2016 г., управлявал МПС на Hildebrandplein, s-Gravenhage, „с концентрация на алкохол в дъха до 545mg/l“. Нидерландските власти са постановили българският гражданин да плати глоба в размер на 650 евро.

Производството в Окръжен съд – Русе е образувано след изпратено от Кралство Нидерландия удостоверение за прилагането на принципа на взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави-членки на Европейския съюз. Съдебният състав прецени, че не са налице основания за отказ и разпореди българският гражданин да плати левовата равностойност на наложената му глоба.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Апелативен съд – гр. Велико Търново, като обжалването не спира изпълнението.

Сподели:

Още новини от деня