съдебна палата русе

Окръжен съд – Русе увеличи двойно обезщетението на пострадал при ПТП

Окръжен съд – Русе измени решението на районния съд и осъди ЗД „Бул Инс“ АД да заплати на Ц. В. 13 333 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди от счупването на десния му крак при ПТП.

На 12.07.2018 г. група младежи се събрали в двора на училището в с. Басарбово и пиели бира. Един от тях, въпреки изпития алкохол, решил да се разходи с автомобила си, качил на предната седалка и 19-годишния тогава Ц. В., но малко по-късно катастрофирали. Пътникът получил счупване с изкълчване на дясното ходило, което довело до две операции, 10 дни в болница и още 35 в гипс. Водачът се признал за виновен за причинената при ПТП-то средна телесна повреда в пияно състояние и приел да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година с 3-годишен изпитателен срок и лишаване от право да управлява МПС за година и два месеца. Тъй като за автомобила имало валидна застраховка „Гражданска отговорност“ в ЗД „Бул Инс“ АД, пострадалият поискал обезщетение, което застрахователят оценил на 3000 лв. Ц. В. счел, че претърпените от него болки и страдания са в размер на 25000 лв., поради което поискал Районният съд да осъди дружеството да му заплати тази сума.

В решението си първоинстанционният съд приел, че Ц. В., качвайки се в автомобила, е знаел, че водачът е употребил алкохол, като по този начин е поел риска от настъпването на произшествие и е допринесъл за настъпването на вредите. „Поемането на риска е особен вид съпричиняване, като съдът приема, че размерът му е 1/3 и с толкова следва да се намалят обезщетенията“ – пише още в мотивите. Затова искът е бил уважен само до размера от 6667 лв.

Състав на Окръжен съд – Русе счете, че болките и страданията, които младежът е търпял и продължава да търпи са с висок интензитет, същите са търпени в по-продължителен период от време, поради което справедливото обезщетение, което би могло да ги обезщети е в размер на 20 000лв. Тъй като действително е налице съпричиняване от страна на Ц. В., дължимото обезщетение за неимуществени вреди е в размер на 13 333 лв. Застрахователят следва да плати и законната лихва върху тази сума, както и разноските по делата.

Решението на Окръжен съд – Русе подлежи на обжалване в едномесечен срок.

Сподели: