съдебна палата русе

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу трима за опит за документна измама

Окръжна прокуратура –Русе внесе в съда обвинителен акт срещу трима за опит за документна измама

Обвинението срещу Б.А., П.И. и Б.М. е за това, че през периода 04.04.2018 г. – 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие Б.А. и П. И. – като подбудители и помагачи и Б. М. – като извършител, Б.А. и П.И. подбудили и подпомогнали Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„АД, представяйки го пред служител на банката, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка с титуляр Й. Й., с намерението да ги присвоят, като документната измамата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини. Престъпление по чл. 212, вр. чл. 18,  вр.  чл. 20 от НК.

На 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие Б.А. и П.И – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудили и подпомогнали Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност – лична карта, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага. Престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, вр. чл. 20 от НК.

В началото на април 2018г. обвиняемите Б. А. и П. И. решили да се сдобият със средства по престъпен начин, като извършат документна измама и получат неправомерно пари от чужда банкова сметка. Намерението им било да склонят трето лице срещу заплащане да се яви при нотариус за изготвяне на пълномощно, като представи неистински документ за самоличност за титуляря на тази банкова сметка и след това с нотариално завереното пълномощно да получи на гише в банката парите от нея, които да им предаде. Узнали, че Й. Й. е титуляр на банкова сметка в „Уникредит Булбанк“ АД, в която имало голяма сума пари и научили личните му данни. Уговорили Б.М., чието социалното положение било много тежко и му предложили работа, от която ще спечели 5000 лева. Откарали го до кантората на нотариус в гр. Русе., като преди това му дали неистинската лична карта на името на Й.Й., бланка на пълномощно, с което Й. Й. упълномощава Б. М. да се разпорежда по всякакъв начин със сметката му в „Уникредит Булбанк“ АД и пари в брой, с които да заплати таксата. Нотариусът не се усъмнила в истинността на представения й документ за самоличност и заверил подписа на лицето, посочено като упълномощител в пълномощното. Веднага след това го откарал до клона на „Уникредит Булбанк“ АД, където банковият служител се усъмнил в документите и  уведомил служителите по сигурността в банката, за да бъде извършена проверка преди да обяви наличността по сметката и да даде възможност за изтегляне на парите.

Сподели: