съдебна палата русе

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу земеделски производител, представил неверни сведения с цел получаване на субсидии от еврофондове

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу земеделски производител, представил неверни сведения с цел получаване на субсидии от еврофондове. Обвинението срещу Х. В. е за това, че през периода 11.05.2016 г. до 31.07.2017 г. в гр. Две могили, обл. Русе, пред Общинска служба по земеделие – гр. Борово, офис Две могили в таблица за отглежданите животни, като приложение към заявление за подпомагане за 2016 г. по „Схема за обвързано подпомагане за млечни крави“ към общо заявление за подпомагане, представила неверни сведения – че отглежда в собствения си животновъден обект с ветеринарен регистрационен номер по системата на БАБХ 10 бр. говеда – млечни крави, а всъщност отглеждала 1 бр. млечна крава, в противоречие с изискванията на Наредба № 3/17.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните, за да получи средства от фондове – Европейски фонд за гарантиране в земеделието, предоставени от Европейския съюз на Българската държава, като получила средства в размер на 2447,94 лева – престъпление по чл. 248а от НК.

Обвиняемата била земеделски производител с регистриран животновъден обект, в който отглеждала 1 млечна крава, 2 телета и 5 овце. В края на 2015 г. била уведомена от Община Две могили, че с оглед промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи е необходимо броят и видът на отглежданите животни в животновъдния й обект да бъдат съобразени с площта на ползваните пасища, като в случай, че животните са по-малко, договорите за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, какъвто бил този на обвиняемата, щели да бъдат прекратени. За да изпълни новите изисквания, обвиняемата  наела 9 млечни крави, които само документално регистрирала в своя животновъден обект, без да ги отглежда реално. Междувременно, тя решила да се възползва от кравите, които наела и които документално се водели в нейния животновъден обект и кандидатствала за подпомагане и по „Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави“, като подала документи, в които декларира неверни сведения, че отглежда не само нейната 1 крава и двете телета, но и наетите 9 крави. В тази връзка и  били преведени паричните средства, с произход от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава в размер на 2719,93 лева, от които 271,99 лева й се полагали за нейната кравата, а останалите 2447,94 лева не й се следвали, тъй като били за деветте крави, отглеждани от друг животновъд.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Сподели:

Още новини от деня