съдебна палата русе

Окръжна прокуратура –Русе със съвместна инициатива с Юридическия факултет на Русенски университет

Ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, съвместно с ръководството на Юридическия факултет към Русенски Университет „Ангел Кънчев“ организира на 14.12.2018 г. от 11 часа среща със студентите от ІV-ти курс по специалността „Право“. По време на нея те ще бъдат запознати с правомощията на прокуратурата и спецификите в прокурорската работа в различните фази от наказателния процес, както и с дейностите на прокурора в гражданския и административния процес.

 Срещата е организирана по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Лектор ще бъде административният ръководител на Окръжна прокуратура – Русе – Георги Георгиев.  Мястото на провеждането й ще бъде в новата заседателна зала на Окръжна прокуратура – Русе на ет. 3 в съдебната палата.  

В края на срещата Окръжна прокуратура – Русе ще дари за библиотеката на Юридическия факултет книги и учебни помагала, закупени със средства по образователната програма.

Сподели:

Още новини от деня