Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев предложи сроковете за командироване на магистрати да са еднакви за прокурори и съдии

Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев предложи сроковете за командироване на магистрати да са еднакви за прокурори и съдии

Магистрати и учени обсъждат промени в Закона за съдебната власт. Дискусията е организирана от Министерството на правосъдието и е по повод редица становища по предложенията за промени в съдебния закон.

Красимир Шекерджиев – съдия във Върховния касационен съд и бивш член на Висшия съдебен съвет (ВСС) заяви, че магистратите са изправени пред чисто нов закон за съдебната власт. Става дума за амбициозни промени, каза той. Някои конкурси за магистрати продължават по-дълго от излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) – близо 3-4 години, коментира Шекерджиев. 

Председателят на Районния съд в Бургас Здравко Петков предложи да се излъчват по двама представители от всеки апелативен район, които да се включат в обобщаването на предложенията.

Марио Димитров от Върховния административен съд призова да бъдат загърбени политическите елементи и когато се говори за съдебна реформа да се мисли за съдебната власт. Пленумът на съда намира някои от предложенията в закона за противоконституционни. Ако те останат, от съда казват, че ще сезират Конституционния съд. 

Деница Вълкова – съдия във Върховния касационен съд и бивш заместник-министър на правосъдието заяви, че не може да се говори за нов закон, когато повече от 50 процента от текстовете съвпадат. Освен това е добре да се изчака решението на КС, който е сезиран за промените в Конституцията.

Николай Николаев от Софийската районна прокуратура каза, че също е добре да се има предвид, че се очаква решение на КС. Би било прибързано да се приеме ЗСВ на база промени в Конституцията, които може да бъдат обявени за противоконституционни. Ако това се случи, то хаосът в системата ще се задълбочи, посочи той. Според него се създава впечатление, че прокуратурата се разделя от съдебната власт.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев посочи, че трябва да се преосмисли текстът, който урежда срока на прокурорските проверки. И даде пример, че не може да има едни и същи срокове, които да важат за данъчни проверки и за такива по случаи за домашно насилие.

Достатъчно слушахме как ще се решат проблемите, но това не се случва. Има опити прокуратурата да бъде овладяна, а автономността ѝ да бъде ограничена, каза прокурор Елица Калпачка от Благоевград.

Заместник-апелативният прокурор на София Емилия Русинова обясни, че има противоречащи си, дискриминационни и противоконституционни текстове в предложенията за промени в ЗСВ. Не сме съгласни с новите разпоредби, посочи тя.

Благойка Божкова от Върховната прокуратура изрази мнение, че главният прокурор противоконституционно е лишен от редица правомощия. Тя цитира и други текстове, които според прокуратурата са противоконституционни.

Мариян Маринов от Националната следствена служба посочи, че всички становища са своеобразна оценка на въздействието на закона.

Председателят на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска смята, че няма причина да се говори за нов закон, а само за промени в сегашния. Магистратските конкурси не дават резултат, от който да видим можещи хора, посочи тя.

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева каза, че трябва да се търси нов подход на законодателен процес – в малки работни групи по теми. Да се премахнат конкурсните комисии, призова тя. Да има специализирано звено за развитие на електронно правосъдие, добави Тачева. 

Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев предложи сроковете за командироване на магистрати да са еднакви за прокурори и съдии. /на снимката – в средата. Снимка – архив/

Калина Чапкънова от прокурорската колегия на ВСС също е на мнение, че не става дума за изцяло нов закон. Колегията има възражение и по отношение на предложените квоти за съставяне на новия прокурорски съвет.

Заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова посочи, че мнението на институцията е да се изчака произнасянето на КС. Има опасност от тенденциозен избор за немагситратската квота в новия прокурорски съвет, посочи Петрова.

Председателят на Съюза на юристите Владислав Славов смята, че е важен редът, по който ще стават номинациите за новите съдебни съвети. Според него закриването на Пленума на ВСС е разбиване на съдебната власт. Получи се тотално политическо овладяване на съдебната власт, каза той.

Сподели: