пчелите в Русенско

Опазването на пчелите в Русенско обсъждаха по време на работна среща днес

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов проведе работна среща относно опазването на пчелите и пчелните семейства при борбата с болести, неприятели и плевели. В срещата участваха представители на пчеларите, земеделските производители, местната и държавната администрация.

Всяка от заинтересованите страни имаше възможността да изкаже мнение по въпроса. Като основен проблем беше посочен прекалено дългия срок, който се обявява от земеделските производители при пръскане, често достигащ интервала от 4 – 5 работни дни. Също така представителите на пчелната гилдия добавиха, че по-полезно би било да бъдат подпомагани и по други начини, освен познатите финансови механизми. Беше предложено да се дава по един килограм захар на пчелно семейство и всеки, занимаващ се с пчеларство да има достъп до оплодени пчелни майки от лицензирани пчелини, над които се прилага стриктен ветеринарен контрол. Не беше подмината и темата за необходимостта от залесяване с върба и акация на пустеещи и неплодородни земеделски земи.

В отговор на всички изложени становища заместник областният Свилен Иванов пое ангажимент да се изпратят писма до кметовете във връзка с по-стриктен контрол на пръсканията и с ясния акцент за прецизиране момента кога да бъдат извършвани тези дейности. Що се касае до помощите и залесяването г-н Иванов ще се срещне с народния представител от 19-ти МИР Русе д-р Андриан Райков, който е и член на парламентарната комисия по земеделие и храни. Целта ще е да се предприемат инициативи, включително и законодатели при необходимост за предприемане на мерки за подобряване вида на помощите и залесяването. В тази връзка в едноседмичен срок на официалния e-mail на Областна администрация Русе governor@ruse.bg всяко заинтересовано лице ще може да подаде своите въпроси и становища.

Сподели:

Още новини от деня