Русе-център-2

Оповестиха допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” на общински училища на територията на област Русе

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” на общински училища на територията на област Русе.

Списък на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” на общински училища на територията на област Русе.
(публикувано на 16.02.2024 г.)

Писменият изпит за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Русе ще се проведе на 27 февруари 2024 г., от 9:30 часа, в сградата на РУО – Русе, адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, заседателна зала (стая № 10). 

Допуснатите кандидати трябва да се явят в сградата на РУО – Русе не по-късно от 9:10 часа в деня на провеждане на писмения изпит за заемане на длъжността „директор“ на общински училища на територията на област Русе. Кандидатите следва да носят документ за самоличност.

Сподели: