Разширяват патронажната грижа в Община Ценово

Определени са конкретни санкции за поддържане и осигуряване на обществения ред на Община Ценово

Предстои приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово. Гласуването ще бъде на редовно заседани ена Общински съвет – Ценово след месец. Предложението е на от д-р Петър Георгиев Петров – кмет на Община Ценово. Цялото предложение >>  

Сподели: