76 домакинства в обхвата на ДЛС „Дунав“ - Русе са добили сами дървата си за отопление

Определени са минимални цени на дървесина по сортименти от временен склад в ОГТ на Община Ветово, считано от 01.02.2024 година + ценоразпис

Определени са минимални цени на дървесина по сортименти от временен склад в ОГТ на Община Ветово, считано от 01.02.2024 година. Предложението до общинските съветници във Ветово, което ще бъде разгледано по време на днешното заседание на постоянните комисии, е от инж. Пламен Славчев – управител на „Ветовска гора“ ЕООД.

Сподели: