С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Определен е представител на Община Ветово за заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Ветово определи за представител на Община Ветово в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се проведе на 26.02.2021 г. (петък) от 11:00 часа в зала № 1 в сградата на Областна администрация – Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово.

При негова невъзможност да участва в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, Община Ветово да се представлява от Димитър Денев – заместник-кмет на Община Ветово.

Определен е мандат на представителя на Община Ветово в Общото събрание на АВиК – Русе в рамките на заседанието на 26.02.2021 година.

Представителят на Община Ветово е упълномощен да гласува решенията от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Русе, като подкрепи  предложението от писмото на председателя на АВиК – Русе, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Ветово.

Сподели:

Още новини от деня