община русе

Определиха избирателните секции на територията на Община Русе

На основание Изборния кодекс, кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов образува със своя Заповед № РД-01-2538/26.08.19 г. избирателните секции на територията на Община Русе, във връзка с произвеждане на избори за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

В заповедта са утвърдени номерацията, обхвата на секциите и са определени местата за обявяване на избирателните списъци.

Заповедта е обявена публично, чрез поставяне на видно място във фоайето пред Пленарна зала в сградата на Община Русе, площад “Свобода” № 6 и чрез официалния сайт: http://ruse-bg.eu/.

https://www.ruse-bg.eu/index.php?page=649

Сподели: