Определиха нови лимити за разходи за храна в училищата и социалните функции в Община Борово

Общински съвет – Борово измени т. 6 от Решение № 209/27.02.2013 г., както следва:6.Приема следните лимити за разходи :6.1.Режийни разноски – закуска – 0,20 лв.; обяд – 1,00 лв.6.2.Цена на купон в ученически столове: -закуска – 0,40 лв. -обяд – 2,00 лв.6.3.Дневен разход за храна на ученици – до 3,60 лв./ученик:6.4.Дневен разход за храна в детските заведения – до 2,80 лв./на едно дете. 6.5.Дневен разход за приготвяне и доставяне на храна – до 3,80 лв./н…

Код на новината : *119914.html

    

Сподели: