Определиха победителите от фестивала „От Дунав до Балкана“ в Борово + списък

Определиха победителите от фестивала „От Дунав до Балкана“ в Борово. Той завърши вчера. Ето и пълен списък с наградените:

I.Специални награди на фестивала „Купатa на кмета”

               1-во място – купа, грамота и парична награда  от 500 лв.

НЧ „Развитие1895” гр. Стражица, обл. В. Търново

            2-ро място – купа, грамота и парична награда  от 300 лв.

НЧ „Просвета 1894” с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище

              3-то място – купа, грамота и парична награда  от 200 лв.

НЧ „Зора 1982” гр. Хасково

II. Награди по категории:
     1. Народни танци:


• 1.1. Танцови състави с участници до 18 г. възраст:

 I-во място – златен медал и грамота – не се присъжда

II-ро място – сребърен медал и грамота

КТС „Гергана” при НЧ „Просвета 1894” с. Водица, общ. Попово, обл.Търговище

ДТС „Фолклорен извор” при НЧ „Светлина 1927” с. Царевец, общ.Свищов, обл. В.Търново

III- то място – бронзов медал и грамота

ДТС „Искрица” при НЧ „Искра1898” гр. Борово, обл. Русе

ТГ „Фолкоритъм” при НЧ „Димо Арсов 1926” с. Ловско, общ. Лозница,обл. Разград

ТС „Бисери” при ЦРДМ с. Самоводене, обл. В. Търново


• 1.2.Танцови състави с участници над 18 г. възраст:

I-во място – златен медал и грамота

ТСАВТ „Главанци” при НЧ „Георги Тодоров1940” с. Владимирово, обл.Добрич

 II-ро място – сребърен медал  и грамота

ФТС „Традиция” при НЧ „Развитие1895” гр. Стражица, обл. В. Търново

КНХТ „Розета” при НЧ „Просвета 1911” гр. Плиска, обл. Шумен

III- то място – бронзов медал  и грамота

ТС „Надиграй ме” – НЧ „Пробуда1930” с. Страшимирово, обл. Варна

ТС „Йосиф Йовчев” – Частен клуб гр. Полски Тръмбеш, обл. В.Търново


• 1.3.Клубни формации:

I-во място – златен медал и грамота

„Тръстенишка китка” – Клуб на пенсионера и инвалида „Здравец” с. Тръстеник, обл. Русе

II-ро място – сребърен медал  и грамота

ТК „Боровски ритми” –  НЧ „Искра1898” гр. Борово

КНХ „Фолклорен извор” –  НЧ „Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, обл. В.Търново

III- то място – бронзов медал  и грамота

ЖТФ „Самодиви” при НЧ „Възраждане1927” гр. Бургас

КНХ „Хайде на хорото” при НЧ „Просвета 1894” с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище

•1.4. участници от специализирани и хореографски паралелки:


I-во място – златен медал и грамота- не се присъжда

II-ро място – сребърен медал  и грамота – не се присъжда

III- то място – бронзов медал  и грамота – не се присъжда


    2. Вокални и певчески състави:
2.1. Певчески групи за изворен фолклор:

I-во място – златен медал и грамота

ГАФ – НЧ”П.Р. Славейков 1927” с. Сан Стефано, общ. Карнобат, обл. Бургас

ЖПГАФ – НЧ „Хр.Ботев1928” с. Обретеник, обл.Русе

II-ро място – сребърен медал  и грамота

ПГ – НЧ „Георги Тодоров1940” с. Владимирово, общ. Добрич

ПГ – НЧ „Просвета1900” с. Дъбравино, общ.Аврен, обл.Варна

ГАФ „От извора” – „Пенсионерски клуб №9” гр.Шумен

III- то място – бронзов медал  и грамота

ФГ „Ивена” – ПК с. Иваново, обл. Русе

ГАФ „Бай Гатю” – ПК „Бай Гатю” гр. Борово

ПК „Дунавски вълни” с. Батин, обл.Русе

Ансамбъл „Аляно мушкато”, Мъжка група и Фолклорен квартет -Пенсионерско сдружение гр. Смядово, обл.Шумен


2.2. Хорове за обработен фолклор:

I-во място – златен медал и грамота

Народен хор „Зора-зорница” – НЧ „Зора1982” гр. Хасково

ФГ „Гайтани” – НЧ „Напредък 1884” гр. Килифарево, обл. В.Търново

ЖПГ „Боровчанки” – НЧ „Искра1898” гр. Борово

II-ро място – сребърен медал  и грамота

ФФ „Фолклорен извор” -НЧ „Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, обл. В.Търново

ЖПГ „Миролюбие” – НЧ „Миролюбие 2015” с. Габарница, общ. Ветрино, обл.Варна

III- то място –златен медал  и грамота

ЖНХ – НЧ „Станчо Станчев1896” с. Сушица, обл.В.Търново

2.3. Камерни формации – дуети,трия,квартети и др.

I-во място – златен медал и грамота

ВГ към Народен хор „Зора-зорница” – НЧ „Зора1982” гр. Хасково

Дует Адриана и Веселин Желеви- с. Бъзовец, обл. Русе

Дует Шенай Юсеинова и Ева Наскова – НЧ „Постоянство1926” с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш, обл. В.Търново

II-ро място – сребърен медал  и грамота

Квартет „Аблански славей”- НЧ „Канев-Пробуда1924” с. Горно Абланово, обл. Русе

Хава Сюлейманова и Небие Конарова – НЧ „Димо Арсов 1926” с. Ловско, общ. Лозница, обл. Разград

Силвия Бикова и Айше Узунова – НЧ „Димо Арсов 1926” с. Ловско, общ. Лозница, обл. Разград

III- то място – бронзов медал  и грамота

Дует Теодора и Михаела Евтимови – НЧ  „Зора1982” гр. Хасково

2.4. Участници от училища по изкуства, музикални паралелки и школи:

I-во място – златен медал и грамота- не се присъжда

II-ро място – сребърен медал  и грамота- не се присъжда

III- то място – бронзов медал  и грамота- не се присъжда

  3. Индивидуални изпълнения:
                3.1.      Вокални изпълнители – деца до 13 год.

I-во място – златен медал и грамота

Мария Въртикъщова- с. Иванча, обл. В.Търново

Сиана Емилова – НЧ  „Зора1982” гр. Хасково

Даниел Христов- НЧ  „Зора1982” гр. Хасково

II-ро място – сребърен медал  и грамота

Станислава Атанасова -НЧ „Просвета 1894” с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище

Елена Иванова- НЧ „Просвета 1894” с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище

Айлин Андреева- НЧ „Просвета 1894” с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище

III- то място – бронзов медал  и грамота

Аделия Давидова – Детска градина „Слънчо”гр. Свищов

Виктория Георгиева – гр. В.Търново

                3.2.      Вокални изпълнители – младежи от 14 до 20 год.

I-во място – златен медал и грамота

Анжела Наку – с. Горски Сеновец, обл. В.Търново

II-ро място – сребърен медал  и грамота- не се присъжда

III- то място – бронзов медал  и грамота- не се присъжда

                3.3.      Вокални изпълнители – възрастни

I-во място – златен медал и грамота

Петър Николов Стойчев – гр. Ветово

Здравка Грозданова – НЧ „Селски будител 1928” с. Батин

Пенка Линкова – НЧ „Самооброзование 1919” с. Екзарх Йосиф

Йовка Николаева – НЧ „Искра1898” гр. Борово

II-ро място – сребърен медал  и грамота

Елена Койчева – ПК „Трета младост” с. професор Иширково, обл. Силистра

Меймин Исуфов Мейминов – ПК „Здравец” гр. Борово

III- то място – бронзов медал  и грамота

Кристияна Терзиева – НЧ „Хр. Ботев 1928” с. Венец, общ. Карнобат, обл. Бургас

                3.4.      Вокални изпълнители от училища по изкуства, музикални паралелки и школи

I-во място – златен медал и грамота- не се присъжда

II-ро място – сребърен медал  и грамота- не се присъжда

III- то място – бронзов медал  и грамота- не се присъжда

  4. Категория „Хора в неравностойно положение“ – (деца и възрастни)

I-во място – златен медал и грамота

Клуб на пенсионера и инвалида „Здравец” с. Тръстеник, обл.Русе

II-ро място – сребърен медал  и грамота

ДЦПЛУ  с. Средище обл.Силистра

Митка Атанасова с. Габърница, обл.Варна

III- то място – бронзов медал и грамота

Селин Якубова – ЦОП гр. Борово

Елка Василева и Мехмед Найденов  с. Брестовица, обл. Русе

Михаела Данова – ЗЖХУИ гр. Борово

5. Обреден и словесен фолклор:

5.1. Обреди и  обичаи:
I-во място – златен медал и грамота

Клуб на пенсионера и инвалида „Здравец” с. Тръстеник, обл.Русе

НЧ „Развитие1895” гр. Стражица, обл. В. Търново

II-ро място – сребърен медал  и грамота

ГАФ при НЧ  “Възпитател-Камен1896”с. Камен, общ. Стражица

ФФ „Хърцойски звън” при НЧ „Хр.Ботев 1925” с. Иваново, обл.Русе


III- то място – бронзов медал и грамота

Група за обичаи –  „Хр. Ботев1898”с. Ценово, обл. Русе

ЖПГ -НЧ ”Хр.Ботев 1928” с.Венец, общ.Карнобат,  обл.Бургас

5.2. Словесен фоклор:

I-во място – златен медал и грамота

Мария Ненова НЧ „Искра1898”гр. Борово, обл.Русе

II-ро място – сребърен медал  и грамота-не се присъжда

III- то място – бронзов медал и грамота

Стефка Страхилова- НЧ „Пробуда1958” гр. Шумен

Румяна Иванова – НЧ „Миролюбие2015” с. Габърница, обл.Варна


    6. Представяне  на автентични облекла /ревюта/ и тъкани:
I-во място – златен медал, грамота

Клуб на пенсионера и инвалида „Здравец” с. Тръстеник, обл.Русе

II-ро място – сребърен медал  и грамота

НЧ”Зора1982” гр. Хасково

III- то място – бронзов медал и грамота

Клуб за танци „Фламинго Етно” гр. Бяла


   7. Инструменталисти:

I-во място – златен медал и грамота

Георги Иванов с. Габърница

Народен оркестър „Развитие” гр. Стражица

II-ро място – сребърен медал  и грамота

Велин Велинов с. Владимирово, обл.Добрич

Колю Маринов с. Лесичери, обл.Велико Търново

III- то място – бронзов медал и грамота  

Веселин Желев- с. Бъзовец, обл.Русе

8. Награди извън категориите:

8.1. Награда „Откритие на фестивала“ – златен медал и грамота

Анжела Наку – НЧ „Правда 2010” с. Горски Сеновец, общ. Стражица, обл.В.Търново

8.2„Автентичност” – златен медал и грамота

Представителен танцов състав за автентични танци „Главанци” при НЧ „Георги Тодоров 1940” с. Владимирово, обл. Добрич

8.3.Награда „Сценично присъствие и артистично поведение” – Награда на Музикална компания  „Латона лайф” –  парична премия, златен медал и грамота

КНХТ „Розета” при НЧ „Просвета 1911” гр. Плиска, обл. Шумен

8.4. Награда „Уникалност”- златен медал и грамота  присъжда се от Предаванетио „ Фолклорът” на Телевизия  „Дестинация България”-

Представителен танцов състав за автентични танци „Главанци” при НЧ „Георги Тодоров 1940” с. Владимирово, обл. Добрич

 8.5. Награда „Бъдеще за фолклора на България” – статуетка и грамота

Виктория Стоянова  5 г. от гр. Бургас

 ЖУРИ В СЪСТАВ:

ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИСКРА ТОДОРОВА – ЧЛЕН:

ЦЕЦКО КОЛЕВ – ЧЛЕН:

ПЕТЯ МАРИНОВА – ЧЛЕН:

МАРИАНА МИНЕВА – ЧЛЕН:

08.09.2019г.

гр. БОРОВО

Сподели: