Определят границите на Русе за организирано сметосъбиране през идната година

Гражданите на Русе могат да изразят мнението си по проекта за нови граници на Русе, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2018 година. Ето ги  и тях.

ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД

Сподели: