Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

Със задна дата ще бъдат увеличени заплатите на кметовете на кметства в Община Иваново

В края на месеца общинските съветници в Иваново ще определят със свое решение размера на новите основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община Иваново. Заплатите ще се увеличат със задна дата – от 1 януари 2021 година, по предложение на кмета на Община Иваново Георги Миланов. Кметът на кметство Щръклево ще получава 1500 лв. основна месечна заплата, защото населението там е от 1500 до 2000 души, 1165 лева ще получават кметовете в Тръстеник и Пиргово, защото населението там е от 1000 до 1 500 души. При население от 600 до 1000 души в Сваленик кметът ще получава поне 1 100 лева. Кметовете на по – малките населени места – Мечка и Красен, ще се разписват поне срещу 1000 лева. Данните са на ГРАО за населението по постоянен адрес в посочените села.

Осигурени са допълнителни средства от държавния бюджет за делегираната от държавата дейност „кметове“ за Общинска администрация – Иваново. 258 хил. лева е размерът за 2021 година срещу 230 800 лева през 2020 година.

Бюджет 2021 година предвижда увеличение с 12 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности спрямо 2020 година, като се включват всички разходи за основни, допълнителни възнаграждения и осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Сподели: