тролейбус зима транспорт

Оптимизиран е административният персонал в „Общински транспорт – Русе“ АД

През отминаващата година в Общинско дружество „Общински транспорт – Русе“ АД е извършена оптимизация на административния персонал на дружеството, изразяващ се в намаляване на щата и закриване на отделни длъжности. Целта е намаляване на разходите за администриране, уплътняване на работното време и по-ефективно управление на дружеството.

Преразгледани са всички договори с доставчици и клиенти и са коригирани цените на ползваните стоки и услуги, като в резултат са открити алтернативни доставчици на основни консумативи за дружеството, което води до снижаване на текущите разходи.

Преразгледана е търговската политика на дружеството по отношение на страничните стопански дейности – пункт за технически прегледи и рекламна дейност. В резултат приходите на пункта за ГТП бележат ръст от почти 200 % и се задържат трайно на нива от около 3 000 лв. месечно (при 1 200 лв. до 1 500 лв. месечно през 2017 г.)

Постигната е почти пълна натовареност на това звено, чийто максимален приходен капацитет се изчислява на около 3 600 лв. месечно. Рекламата също бележи ръст, като в първото шестмесечие на 2018 г. има 26 % повече приходи, отколкото през цялата 2017 г.

Избрана е нова софтуерна платформа (ERP програма), която да обхваща цялостното администриране и контрол на дружеството. Проектът ще бъде реализиран при наличието на подходяща програма на ЕС.

Сподели: