ОП "Комунални дейности" извърши ремонтни дейности на 169 локални разрушения на пътната настилка по алеи, паркинги и вътрешноквартални улици

ОП „Комунални дейности“ извърши ремонтни дейности на 169 локални разрушения на пътната настилка по алеи, паркинги и вътрешноквартални улици

ОП "Комунални дейности" извърши ремонтни дейности на 169 локални разрушения на пътната настилка по алеи, паркинги и вътрешноквартални улици

ОП „Комунални дейности“ извърши ремонтни дейности на 169 локални разрушения на пътната настилка по алеи, паркинги и вътрешноквартални улици в ж. к. Цветница, както и по бул. Цар Освободител, бул. Васил Левски, ул. 19 – и февруари, ул. Н. Бозвели, ул. Николаевска, ул. Места, ул. Гео Милев, ул. Борисова, пътен възел „Охлюва“ и др. Отстранени са опасни пропадания и нарушения на 4 съществуващи ревизионни канализационни шахти по бул. Даме Груев, бул. Васил Левски и бул. Придунавски. Изградено е ново LED улично осветление на ул. Георги Бенковски, която беше изцяло асфалтирана миналата година. Общо 87 улични и паркови осветителни тела са ремонтирани в гр. Русе, кв. Средна кула и с. Николово.

Изпълниха се ремонтно – възстановителни дейности на техническата инфраструктура за уличното осветление в участъци по бул. Тутракан и бул. Липник, както и на други места в града. Поднови се хоризонталната пътна маркировка, приоритетно по участъци с предпоставки за пътнотранспортни произшествия на ул. Шипка, бул. Цар Освободител, ул. Щип, ул. Ангел Кънчев, бул. Придунавски и ул. Мальовица. Монтирани са 17 нови пътни табели и знаци, 22 антипаркинг стълбчета и 38 л. м. предпазни ограждения по уличната мрежа на територията на Община Русе.

Сподели: