ОП "Комунални дейности" - Сливо поле поднови покрива на Домашния социален патронаж

ОП „Комунални дейности“ – Сливо поле поднови покрива на Домашния социален патронаж

Подобряването на материалната база, обхвата и качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж е постоянна грижа на Община Сливо поле.

Само преди две години с финансовата подкрепа от фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика бе закупено ново оборудване и обзавеждане за кухните на патронажа. През последните дни завърши Общинско предприятие „Комунални дейности“ – Сливо поле завърши ремонта на покрива на зданието. Положени бяха два пласта нова битумна хидроизолация.

По този начин бе постигнато подобряване на производствената среда и технологичния процес за производство на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на материалната база. Факт е икономия на енергия за отопление. Осигурени са по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.

В резултат има увеличаване броя на ползвателите на услугата /близо 300/, чрез повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж.

Сподели:

Още новини от деня