Пешеходната маркировка пред СУ "Възраждане" е подновена като част от кампанията "Убий скоростта, спаси дете"

ОП „Комунални дейности“ ще закупи ново ремарке за пътно – маркировъчната машина

В докладна записка, Директорът на ОП „Комунални дейности“ е изразил необходимост от осигуряване на ремарке с една ос, с цел подобряване на работния процес на служителите от отдел „Пътна сигнализация и улично осветление“. Ремаркето ще се използва за транспортиране на пътно – маркировъчната машина на по – дълги разстояния, както и за пренасяне на по – голям обем консумативи, което ще доведе до оптимизиране на дейностите по полагане на пътна маркировка. Във връзка с гореизложеното, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват корекция в Инвестиционната програма за 2022г., в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Ремарке за машина за пътна маркировка за ОП Комунални дейности“  за 3500 лв. Средствата се осигуряват от §1015 „ Материали“ на същата дейност от бюджета на предприятието.

Сподели: